Chuyên sản xuất các loại kệ mica để bàn, kệ mica đựng tờ rơi 1 ngăn, nhiều ngăn, kệ mica 1 tầng hay nhiều tầng. Các loại kệ mica trưng bày sản phẩm, mỹ phẩm, nữ trang, mắt kính, điện thoại…